Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS01.083_Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam


1. Sự cần thiết và tính thực tiễn của đề tài

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu, tham gia vào nền tài chính quốc tế chứa ñựng ñầy rủi ro và thách thức. Thị trường tài chính Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng.

Thị trường chứng khoán ra đời, hoạt động đã mang lại nhiều lợi ích và ngày càng trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Sau 08 năm hoạt động, TTCK Việt Nam đã có những dấu hiệu hết sức lo ngại, chỉ số VN-Index tăng, giảm hết sức thất thường làm cho các nhà đầu tư không thể chủ động, tính oán, phòng ngừa. Điều này thấy rằng đầu tư chứng khoán không chỉ luôn mang
lại lợi nhuận mà nó có cả những rủi ro rất cao, không thể dự đoán trước dẫn đến thua lỗ nặng.

Trên thế giới, hầu hết các thị trường giao dịch chứng khoán đã có thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh với nhiều loại công cụ để nhà đầu tư lựa chọn cho giải pháp bảo vệ rủi ro của riêng mình. Việc hình thành thị trường chứng khoán phái sinh, ngoài nhu cầu rất lớn từ chính nội tại thị trường chứng khoán trong nước, thì cũng là một tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán.

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, quyền chọn là công cụ giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro và góp phần phát triển thị trường. Với những lý do đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

– Nghiên cứu tìm hiểu lý luận về thị trường chứng khoán, quyền chọn và ý nghĩa của việc áp dụng quyền chọn trên TTCK Việt Nam.

– Nghiên cứu tìm hiểu về tổ chức và quản lý thị trường giao dịch quyền chọn chứng khoán của một số quốc gia trên thế giới. Từ đó, kết hợp với thực tiễn của TCK Việt Nam hiện nay, đưa ra những thuận lợi cũng như khó khăn của việc áp dụng quyền chọn trên TTCK Việt Nam

– Đưa ra những nhận định về khả năng áp dụng giao dịch quyền chọn chứng khoán tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng các giao dịch quyền chọn chứng khoán tại Việt Nam

ThS01.083_Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

You may also like...

1 Response

  1. hoang says:

    minh muon download tham khao nhu thưe nao ad nhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *