Các yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên

ThS01.076_Các yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên


LÝ DO NGHIÊN CỨU:

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường diễn biến phức tạp và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương Mại Thế giới (WTO). Các công ty đang bị cuốn hút vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt trong tất cả các lĩnh vực để tồn tại và phát triển. Một trong những yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất chính là nguồn nhân lực của các công ty. Trong lĩnh
vực dịch vụ yếu tố con người càng quan trọng hơn, yếu tố đó được xem là mấu chốt quan trọng nhất, quyết định chất lượng dịch vụ, yếu tố sống còn của công ty.

Chất lượng của nguồn nhân lực nói chung, cụ thể là kết quả làm việc của nhân viên giữ vai trò then chốt, quyết định sự thành bại trong việc triển khai, thực hiện các chiến lược kinh doanh do cấp lãnh đạo của tổ chức đề ra. Ngoài ra hiện tượng nhân viên nghỉ việc để chuyển sang công ty khác cũng ngày càng gia tăng làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của các công ty, đó là nguyên nhân gây ra sự bất ổn định và từ đó làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung, chiến lược tổng thể mà tổ chức đã đề ra.

Vậy đâu là nguyên nhân, các yếu tố nào tác động đến kết quả làm việc của nhân viên? Đề tài này nhằm nghiên cứu các yếu tố bao gồm văn hóa công ty; phong cách lãnh đạo của cấp trên; bản chất công việc, môi trường làm việc, chế độ lương bổng, phúc lợi, đào tạo và thăng tiến, quan hệ đồng nghiệp… được gọi chung là nhóm các yếu tố thuộc thành phần thang đo mô tả công việc (Job Descriptive Index-JDI).

Thông qua nghiên cứu sẽ chỉ rõ ra mức độ quan trọng cũng như sự tương tác và tác động của các yếu tố trên đến kết quả làm việc của nhân viên. Từ đó giúp cho công ty đề ra các giải pháp giúp ổn định và nâng cao kết quả làm việc của nhân viên.

ThS01.076_Các yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *