Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên

ThS01.028_Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên


Với xu thế xã hội hóa giáo dục hiện nay, hệ thống giáo dục cùng tồn tại song song hai loại hình công lập và ngoài công lập. Sự đa dạng về loại hình đã tạo nên sự cạnh tranh giữa các trường, đó là sự cạnh tranh giữa trường công lập và ngoài công lập và cạnh tranh giữa các trường trong cùng loại hình với nhau. Để thu hút người học đòi hỏi các trường phải không ngừng khẳng định mình qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, đáp ứng sự kỳ vọng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo được cung ứng của các trường.

Trung cấp chuyên nghiệp có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân với nhiệm vụ đào tạo lao động lành nghề trình độ trung cấp để cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua đã cung cấp một lượng lớn lao động các ngành nghề kỹ thuật, kinh tế cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, cũng như tình hình chung, chất lượng đào tạo của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu xã hội, sức thu hút của các trường chưa mạnh đối với học sinh.

Sự hài lòng của học viên được xem như sự đánh giá tích cực của họ về các dịch vụ được cung cấp bởi nhà trường nơi họ đang theo học, đặc biệt trong đó là chất lượng dịch vụ đào tạo. Do đó, việc đo lường sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của nhà trường để từ đó nhà trường nhận biết và có những điều chỉnh trong viêc cung câp dich vu đao tao cho phù hợp là cần thiết

ThS01.028_Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *